Főoldal

Céginformáció


Cégünk 1994 óta foglalkozik vagy­on­védelmi rác­sok, épület­lakatos szerkezetek gyártásá­val, szerelésével. Cégünk az Ön igényeinek megfelelően, gyor­san, szak­sz­erűen ter­vezi, gyártja, szereli és szervizeli ter­mékein­ket. Az általunk készített ter­mékekre 12 hónap tel­jeskörű garan­ciát vál­lalunk az ország egész területén –területi képviselőkkel– 24 órás ügyeleti rend­szer­ben. A biz­ton­sági rács munkála­tokat az igényeknek megfelelően végez­zük el.
Hívjon most a +36 30 2128444 vagy a  +36 70 3982234 tele­fon­szá­mon — 24 órás ügyelet