Automata védőrác­sok


 

 Elek­tro­mos, automata védőrác­sok, biz­ton­sági rácsokAz általunk gyár­tott biz­ton­sági rác­sok alka­lmasak az üzletháza­k­ban térelválasztásra. Legyen szó: elek­tro­mos, vagy automata védőrác­sok elkészítéséről. Min­dezeken kívül az üzletek bejáratát, a kiraka­tok felépítését, valamint a családi házak, nyaralók védelmét is ellátjuk. A biz­ton­sági rács a mai vilá­gunk védelmében elengedhetetlen.


 

Riasztó rend­sz­er­rel együtt alka­lmazva tel­jeskörű védel­met biz­tosí­tanak ter­mékeink. Így biz­tosítást is köthet­nek az adott területekre.


Röv­i­den és tömören:

 • a leengedett rács látványa a betörési szándékot meghiúsító lélek­tani hatást fejt ki
 • nap­közben - nyi­tott állapot­ban - a rács kis helyigényű, alig észreve­hetõ
 • jól eltakarható, nincs „börtön szin­dróma
 • leengedett állapot­ban mozdíthatat­lanul záródik.


 

A hálórend­szer hor­gany­zott acél­ból vagy rozs­da­mentes saválló anyag­ból készül­het.
A biz­ton­sági rács keretsz­erkezete RAL színekre fes­thetõ, szin­terezhetõ illetve rozs­da­mentes anyag­ból gyártható.

Az elek­tro­mos rác­sok vezérel­hetõk ugrókó­dos távirányító­val, illetve kul­cc­sal.
A védõrács 8 m²-ig kézitek­erõs hajtómûvel is készülhet.


Automata védőrács Automata védőrács Automata védőrács Biztonsági rács Biztonsági rács Biztonsági rács

Vissza...