Sávredőnyök, csőrác­sok


 

 Sávredőnyök, csőrác­sok  Dobratek­eredő sávredőnyök, csőrác­sok.

Kül– és beltéren is kiválóan alka­lmazható biz­ton­sági ele­mek. A fém­redőny elkészítése is a munkálataink közzé sorolandó a védőrács elkészítésénél.


 

Sávredőnyök típu­sai:

 • tömör (ahol nem követelmény az átláthatóság)
 • per­forált (átszel­lőzés biz­tosí­tott, hát­tér világítás mel­let átlátható)
 • ablakos (rác­sot helyettesí­thet, átszel­lőzés biz­tosí­tott, esztétikus meg­je­lenés)
 • feli­ratos ( tömör ele­mekbe per­forá­ció­val feli­rat, ábra, céglogó készí­thető)


Anyaga:

0,8 – 1.2 mm vastag tűz­i­hor­gany­zott acél vagy rozs­da­mentes acél.

Csőrác­sok típu­sai:

 • osz­tottmezős
 • hul­lá­mos 


Anyaga:

14mm vagy 18mm átmérőjű 1mm vastag hor­gany­zott acélcső, hide­gen hajlí­tott összekötő ele­mekkel (bialet­tákkal).

Alka­lmazható méretek:

0.8-14m (szé­lesség) x 0,8-6m (mag­a­sság).

Méret­től és súlytól füg­gően lehet kézi illetve motoros működtetésű.
Nem moz­gath­ató (fix) elemként is alka­lmazható.
A lefutósín hor­gany­zott acél vagy rozs­da­mentes anyag­ból készül­het, 40x25x1.5mm pro­filméret­ben.

A megha­jtótengely lehet:

 • rugóház­zal, koronás motor­ral (60mm,76mm, 103mm átmérőjű tengely)
 • 380v-​os ipari motoros, acél csőten­gel­lyel (133mm-​324mm átmérő) 


A vezér­lés történ­het:

 • kulc­sos kapc­soló­val
 • rádiós távirányító­val
 • számkó­dos beléptetővel

A vészny­itás megold­ható bow­denes, lán­cos vagy kur­b­lis nyitó­val.
Tűz­jelző és riasztó rend­sz­erekkel társítható.
A biz­ton­sá­gos működéshez infra­sorompó illetve élvédelem alka­lmazható.
A redőnyök illetve rác­sok tek­eredése, gyűjtése dobozolható.


Sávredőnyök Sávredőnyök Sávredőnyök Sávredőnyök Sávredőnyök