Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK


Biz­ton­sági rács és egyéb munkálatok

2016. május 22. Vasárnap

Május­ban elin­dul a biz­ton­sági rács és egyéb munkála­tok kivitelezése. 

A biz­ton­sá­gos rács bejárati ajtókra, lépc­sőre egyéb helyekre építhető ki, a rács mech­a­niz­musa gyors nyitás­sal és zárás­sal üzemelte­th­ető. A rács a MABISZ előírá­sok­nak megfelelően és az Ön igényei alapján kerül fel­sz­erelésre. A nyári idősza­k­ban a biz­ton­sági rács kaputech­nikai eszközök fel­sz­erelése mel­lett ablakrács és ajtórács szerelésével is tevékenykedünk. Ter­mészete­sen ezeket a munkákat télen is elvégez­zük, de az időjárás nagy­ban befolyá­sol­hatja a védőrác­sok szerelési munkálatait.

Ezek a biz­ton­ságtech­nikai eszközök segítenek abban, hogy saját magunk és eszközeink biz­ton­ságát erősíthessük. A ter­mékeink után 12 hónap tel­jes körű garan­ciát vállalunk.

Fő pro­filunk a biz­ton­sági rács, ajtórács és ablakrács ter­vezése és szerelése. A hon­la­punkon az „Elérhetőségünk” menüpont alatt meg­találják hogyan vehetik fel velünk a kapcsolatot.