Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK

Biz­ton­sági rács munkáink

2016. január 6. Szerda


Az előző évi munkáinknak egy részével bővítet­tük a weboldalunk tar­talmát, valamint módosí­tot­tuk az „AUTÓ­MATA VÉDŐRÁC­SOK” oldalunk tar­talmát, min­dezeken kívül szép új képeket köz­zétet­tünk az oldalunkon az új biz­ton­sági rács munkáinknak köszön­hetően.

A vagy­on­védelmi rác­sok­nak mostanában igen nagy szerepük van. Ezen rác­sok felépítése igen masszív, a betörők így elk­erü­lik az ajtórác­sos, ablakrác­sos ingat­lanokat, rak­tárakat.


A saját védelmünk érdekében éremes végig gon­do­l­nunk, hogy az ingat­lan amiben lakunk, vagy esetlege­sen az irodánk, munka­he­lyünk bejáratait mely módon védik meg. A biz­ton­sági rác­sokat autom­a­tizált vezér­lés­nek köszön­hetően tudják nyitni, zárni.

Egy pár fotó­val bővítet­tük a biz­ton­sági rács munkáinkat, amiket a vál­lalkozá­sunk végzett el.