Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK

Biz­ton­sági redőnyök mire használhatóak?

2017. február 21. Kedd


A mai világ­ban elenged­hetetlen a kereskedelmi létesít­mények, irodák és ingat­lanok védelme. Erre a célra szol­gál­nak például a biz­ton­sági redőnyök, amiket a hon­la­punkon a bel– és kültéri védőrác­sok menüpon­ton belül talál­nak meg. A biz­ton­sági rác­sokat egyedi igények alapján ter­vez­zük meg.

Biztonsági redőnyök megtervezése

Biz­ton­sági redőnyök

MABISZ bizonyítván­nyal ren­delkező biz­ton­sági redőnyök szá­mos külön­leges megoldás­sal ren­delkeznek. Ezek a redőnyök jól alka­lmazhatóak például családi házak terasz­ta­jain és ablakain és nem utolsó sor­ban üzleteink védelmében is nagy szerepet ját­szhat­nak. A beltéri rác­sok nem csak a kiraka­tok védelmére szol­gál­nak, hanem belső terek elválasztásához is alka­lmasak. Har­moniku­san illeszked­nek bár­mi­lyen építészeti stílushoz.

A biz­ton­sági ajtórács és a biz­ton­sági ablakrács megoldásá­nak lehetőségeit külön említjük.

Cégünk pro­filjába tar­tozik a biz­ton­sági gyerekrács is, aminek a megter­vezését és elkészítését az ügyfeleink igényei szerint vállaljuk.