Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK

Vagy­on­védelmi rácsok

2015. szeptem­ber. 15 Hétfő

Nap­jainkban a vagy­on­védelmi rác­sok­nak komoly szerepük van az üzlethe­ly­iségek, irodák és a kereskedelmi épületek biz­ton­sá­gos és fejlett védelme érdekében.

Cégünk 1994 óta foglalkozik vagyon­védelmi rác­sok, épület­lakatos szerkezetek gyártásá­val, szerelésével, ame­lyeket az Ön igényei szerint készítünk el, több évtizedes tapasz­ta­lat­tal a hátunk mögött. Ter­mékeinkre 12 hóna­pos tel­jes körű garan­ciát vál­lalunk, 24 órás ügyelet­tel az ország egész területén.

Az oldalunkon meg­talál­hatóak a ter­mékeink automata védőrác­sok (ezen belül külön­böző ajtórác­sok mint például ollósajtórács, biz­ton­sági ajtórács stb.) sávredőnyök, csőrác­sok, melyek közül igényeik szerint választhatnak.

További infor­má­ció után, kérem érdek­lőd­jenek munkatár­sunknál az alábbi elérhetősé­gen: + 36 30 2128444 vagy + 36 70 3982234. A nap 24 órájában hívható.