Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK


Védőrács ter­vezet

2015. június 18. csütörtök


A védőrác­sok gyártásánál többféle hegesztési tech­nológiát alka­lmazunk, speciális hegesztős­ablonokkal. Az alábbi hegesztési eljárá­sokkal dolgozunk:

1. Kézi védőgá­zos ívhegesztés, melyet a motor­felfüggesztések, tartósz­erkezetek készítésénél alkalmazzuk

2. Kézi pon­thegesztést burko­la­tok, lemez­munkadarabok összeál­lításánál használjuk

3. Kézi bevonatos ívhegesztést a védőrác­sok, sávredőnyök helyszíni rögzítésének egyes eseteinél alkalmazunk

Cégünk a védőrác­sok készítését, szervízelését nagy sza­k­mai tapasz­ta­lat­tal, gyor­san és szak­sz­erűen végzi. Az általunk készített ter­mékekre 12 hónap tel­jes körű garan­ciát vál­lalunk az ország egész területén.